Nils Olsson i Boda Nils Olsson i Boda


Kanalen Stora Lee - Östen

Kort historik

I början av 1900-talet fanns det flera företag
och verksamheter längs sjösystemet norr
om Töcksfors.

De största var

- Östervallskogs Såg, Hyvleri och Snickerifabrik
- Sågverket i Gottarsbyn
- Sanamons Sågverk i Västra Bön, Töcksfors
- Pappersfabriken vid Hånsfors Bruk

Det fanns också en omfattande verksamhet
med timmerflottning. 
 

Nils Andersson Sanamon i Töcksfors Nils Andersson Sanamon i Töcksfors


Med tiden började man fundera över hur de
olika verksamheterna och bygden skulle kunna
utvecklas, och kom då fram till att det viktigaste
var bra kommunikationer.

En vision var att bygga en transportled på vattnet,
från sjön Östen i Östervallskog via sjön Töck och
en kanal till sjöarna Foxen och Stora Lee, med
anslutning till Dalslands Kanal som redan var
färdigställd.

Genom Dalslands Kanal kunde båtarna nå
Vänern och fortsätta på Göta älv till Göteborg
och västerhavet.

 

Rudolf Kylander i Östervallskog Rudolf Kylander i Östervallskog

Östervallskogs kommun och Nils Olsson i Boda,
Nils Andersson Sanamon i Töcksfors och Rudolf
Kylander i Östervallskog tog initiativet att utreda
om detta skulle kunna förverkligas.

- Nils Andersson Sanamon ägde Sanamons
Ångsåg i Töcksfors och delägare i lastbåten
PEDER.

- Rudolf Kylander ägde Östervallskogs Såg,
Hyvleri och Snickerifabrik och sågverket
i Gottarsbyn.

Landshövding Dyrssen uppvaktades i ärendet
och han lovade att göra allt för att visionen om
kanalen skulle bli verklighet.

År 1910 uppvaktades Konungen med anhållan
om statsbidrag för att kunna starta byggnationen.


Entreprenadkontrakt upprättades i november 1910 med företaget Algaard & Stoltz i Bergen. 
I december samma år startade arbetet. Entreprenadsumman var 288.000 med ett tillägg på
ca 30.000 för farleden till Hån. Slutsumman blev 371.553:32.

Den 10 september 1915 invigdes Kanalen Stora Lee - Östen, med stor fest i Töcksfors och Östervallskog. 

Landshövding Gerhard Dyrssen Landshövding Gerhard Dyrssen


Gerhard Dyrssen

- född 18 februari 1854 i Fänneslunda, Älvsborgs län, död 3 april 1938
i Stockholm, var en svensk kommendörkapten, ämbetsman och statsråd.
Han var sjöminister 21 oktober 1898 till 10 maj 1901 och landshövding
i Värmlands län 1901–1921.

Dyrssens militära karriär startade då han blev underlöjtnant vid flottan 
1873, tre år senare avancerade han till löjtnant. År 1885 hade han blivit
kapten och 1896 blev han utnämnd till kommendörkapten av 2:dra graden 
och två år senare av 1:sta graden. År 1899 blev han kommendör vid flottan. 
Han var även disponent vid aktiebolaget Bofors-Gullspång 1897–1898.

Trots att han inte tillhörde riksdagen, utsåg första kammaren honom till statsrevisor åren 1890–1893. Dyrssen invaldes 1892 som ledamot av Örlogsmannasällskapet och blev 1899 ledamot av Krigsvetenskapsakademien.

Uppgifterna är hämtade från WIKIPEDIA