Invigningen av Kanalen Stora Lee - Östen

Dokument från Thore Johansson, Töcksfors


Ångbåten Nordmarken passerar
nedre slussen i Töcksfors, på väg
till övre slussen där invigningen
av Kanalen Stora Lee - Östen ägde
rum den 10 september 1915.

Foto : Brynolf Söderblom


Klicka på bilden för att göra den större.


Invigningstalet hölls från ångbåten
Nordmarkens däck, när båten låg i slussbassängen vid övre slussen i
Töcksfors.

Många ortsbor samlades för att bevittna invigningen.

Foto : Brynolf Söderblom

Klicka på bilderna för att göra dom större.


Under invigningen spelade blåsorkestern 
" Slârtemusiken " från Slärteg.

Orkestern bestod av från vänster
Nils Söderberg den yngre, Arvid Söderberg,
Birger, Mauritz och Harald Norén alla från
Slärteg samt Anders Olsson från Beted.

Foto : okänd


Klicka på bilden för att göra den större.


Efter invigningen fortsatte ångbåten
Nordmarken, med särskilt inbjudna
gäster ombord, till sjön Östen.

Invigningsfesten hölls på Gästgiveriet /
Skjutsstationen i Östervallskog.

Foto : Brynolf Söderblom

Klicka på bilden för att göra den större.

Nedan, en avskrift av talet som Nils Olsson i Boda höll i samband med festen.