Töcksfors Shoppingcenter

1 april 2011


Töcksfors Shoppingcenter ansökte
om att få bygga ut centret med
ytterligare 12 000 kvadratmeter, 
till sammanlagt 40 000 kvadrat-
meter. För att få plats måste den
intilliggande coop EXTRA-
byggnaden rivas.

 

Utbyggnaden medför så stora
förändringar 
att kommunen måste
ta fram en ny 
detaljplan för området.

Foto: Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.