• Bygg 1
  • 2011 - 2012 Askim Stenindustri

Askim Stenindustri

17 september 2011

 

Det norska företaget Askim Stenindustri 

beslutade att flytta viss tillverkning till 

Töcksfors.

 

Företaget påbörjade år 2011 byggnationen  

av en behovsanpassad fabrik på Källhultets

industriområde.

 

Foto: Lars Brander

 

Information om Askim Stenindustri

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

23 oktober 2011
23 oktober 2011
23 oktober 2011
23 oktober 2011
23 oktober 2011
23 oktober 2011
3 november 2011
3 november 2011
9 november 2011
9 november 2011
9 november 2011
18 november 2011
18 november 2011
18 november 2011
30 november 2011
30 november 2011
17 december 2011
17 december 2011
17 december 2011
17 december 2011
17 december 2011
17 december 2011
11 mars 2012
11 mars 2012
11 mars 2012