Prästnäset 2013

Vid slutet av år 2013 var fem flerbostadshus
och tre villor klara på nya bostadsområdet
Prästnäset
i Töcksfors.

Foto : Lars Brander


 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

12 mars 2013 - andra villan
12 mars 2013 - andra villan
12 mars 2013 - andra villan
12 mars 2013 - andra villan
12 mars 2013 - andra villan
12 mars 2013 - andra villan
12 mars 2013 - andra villan
15 mars 2013 - andra villan
15 mars 2013 - andra villan
15 mars 2013 - andra villan
15 mars 2013 - andra villan
22 mars 2013 - andra villan
22 mars 2013 - andra villan
22 mars 2013 - andra villan
28 mars 2013 - andra villan
28 mars 2013 - andra villan
2 april 2013 - andra villan
2 april 2013 - andra villan
5 april 2013 - andra villan
5 april 2013 - andra villan
5 april 2013 - andra villan
5 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
8 april 2013 - andra villan
9 april 2013 - andra villan
9 april 2013 - andra villan
9 april 2013 - andra villan
9 april 2013 - andra villan
9 april 2013 - andra villan
9 april 2013 - andra villan
17 april 2013 - andra villan
17 april 2013 - andra villan
17 april 2013 - andra villan
17 april 2013 - andra villan
24 april 2013 - andra villan
24 april 2013 - andra villan
24 april 2013 - andra villan
24 april 2013 - andra villan
12 november 2013 - andra villan
12 november 2013 - andra villan
4 oktober 2013 - tredje villan
4 oktober 2013 - tredje villan
16 oktober 2013 - tredje villan
16 oktober 2013 - tredje villan
16 oktober 2013 - tredje villan
16 oktober 2013 - tredje villan
16 oktober 2013 - tredje villan
17 oktober 2013 - tredje villan
17 oktober 2013 - tredje villan
17 oktober 2013 - tredje villan
17 oktober 2013 - tredje villan
17 oktober 2013 - tredje villan
17 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
19 oktober 2013 - tredje villan
12 november 2013 - tredje villan
12 november 2013 - tredje villan
12 november 2013 - tredje villan
12 november 2013 - tredje villan
12 november 2013 - tredje villan
10 maj 2014 - tredje villan