• Bygg 1
  • 2011 Bostäder Högalid

 

Bostäder vid Högalid

Mars 2011

 

Söder om Solgården, på södra sidan E18

vid Högalid, utfördes röjningsarbete för

Nordmarkens Bygg, som planerar att

bygga 14 äldreanpassade småhus på

området.

 

Foto: Lars Brander

  

Detaljplan

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.