Avloppsreningsverket
byggnation 
2012 - 2013 

Årjängs kommun byggde ut avlopps-
reningsverket vid Hagavägen för att
klara framtidens behov.

Foto : Lars Brander


 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Bild från första utbyggnaden 1991 - Foto : Folke Sahlin
8 september 2012
8 september 2012
8 september 2012
8 september 2012
8 september 2012
8 september 2012
8 september 2012
8 september 2012
12 september 2012
16 september 2012
16 september 2012
26 september 2012
29 september 2012
29 september 2012
13 oktober 2012
13 oktober 2012
13 oktober 2012
13 oktober 2012
13 oktober 2012
4 november 2012
4 november 2012
4 november 2012
4 november 2012
4 november 2012
4 november 2012
4 november 2012
4 november 2012
25 november 2012
25 november 2012
25 november 2012
25 november 2012
25 november 2012
22 december 2012
22 december 2012
22 december 2012
22 december 2012
22 december 2012
22 december 2012
22 december 2012
6 januari 2013
6 januari 2013
6 januari 2013
6 januari 2013
6 januari 2013
12 januari 2013
12 januari 2013
12 januari 2013
12 januari 2013
12 januari 2013
12 januari 2013
17 januari 2013
3 februari 2013
3 februari 2013
3 februari 2013
3 februari 2013
3 februari 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
9 november 2013 - utgående luften från reningsverket leds genom ett lager av bark för att reducera lukten i omgivningen.
9 november 2013
9 november 2013
9 november 2013
9 november 2013 - Töcksfors nya avloppsreningsverk