Avloppsreningsverket
driftsättning 
6 maj 2013

Årjängs kommun har byggt ut avloppsverket 
vid Hagavägen i Töcksfors med nya renings-
bassänger, vilket ger reningsverket betydligt 
större kapacitet med mycket hög reningsgrad.

I dagsläget passerar ca 500 - 600 m³ avlopps-
vatten genom reningsverket varje dygn.

Nya reningsverket kommer att kunna ta hand
om avloppet från 4500 personer - en långsiktig
investering.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.

Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Den äldre delen av reningsverket förbereds för sammankoppling med nya delen.
" Krattan " tar bort det som inte skulle ha hamnat i toalettstolen.
" Krattan " tar bort det som inte skulle ha hamnat i toalettstolen.
Reningsbassäng i äldre delen av reningsverket.
Reningsbassäng i äldre delen av reningsverket.
Reningsbassäng i äldre delen av reningsverket.
Reningsbassäng i äldre delen av reningsverket.
Reningsbassäng i äldre delen av reningsverket.
Reningsbassäng i äldre delen av reningsverket.
Ett reningssteg i äldre delen av reningsverket.
Inloppet till äldre delen av reningsverket kapas och pluggas. Sedan pumpas avloppsvattnet in via den nya delen av reningsverket.
Inloppet till äldre delen av reningsverket kapas och pluggas. Sedan pumpas avloppsvattnet in via den nya delen av reningsverket.
Inloppet till äldre delen av reningsverket kapas och pluggas. Sedan pumpas avloppsvattnet in via den nya delen av reningsverket.
Inloppet till äldre delen av reningsverket kapas och pluggas. Sedan pumpas avloppsvattnet in via den nya delen av reningsverket.
Inloppet till äldre delen av reningsverket kapas och pluggas. Sedan pumpas avloppsvattnet in via den nya delen av reningsverket.
Inloppet till äldre delen av reningsverket kapas och pluggas. Sedan pumpas avloppsvattnet in via den nya delen av reningsverket.
Bassängerna i den äldre delen av reningsverket töms.
Bassängerna i den äldre delen av reningsverket töms.
Bassängerna i den äldre delen av reningsverket töms.
Bassängerna i den äldre delen av reningsverket töms.
Bassängerna i den äldre delen av reningsverket töms.
Bassängerna i den äldre delen av reningsverket töms.
Förberedelser pågår i nya delen av reningsverket.
Förberedelser pågår i nya delen av reningsverket.
Förberedelser pågår i nya delen av reningsverket.
Förberedelser pågår i nya delen av reningsverket.
Station för automatisk provtagning av vattnet.
Avloppsvattnet pumpas nu in genom den nya delen av reningsverket. Den nya och äldre delen är nu sammankopplade.
Avloppsvattnet pumpas nu in genom den nya delen av reningsverket. Den nya och äldre delen är nu sammankopplade.
Nya reningverket är nu i drift.
Nya reningsverket klart - 4 november 2013.