Avloppsreningsverket -
Invigningen 9 november 2013

Årjängs kommun bjöd in till invigning och 
öppet hus med guidning i nya reningsverket 
vid Hagavägen i Töcksfors.

Nya reningsverket kan ta hand om avloppet
från 4500 personer - en framtidsinvestering 
på 35 miljoner.

Det nya reningsverket ger också personalen 
en betydligt bättre arbetsmiljö.

Foto : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Töcksfors nya avloppsreningsverk.
Kommunalrådet Katarina Johannesson invigde nya reningsverket tillsammans med VA-/Renhållningschefen Cathrin Sköld och Samhällsbyggnadschefen Peter Månsson.
Kommunalrådet Katarina Johannesson invigde nya reningsverket tillsammans med VA-/Renhållningschefen Cathrin Sköld och Samhällsbyggnadschefen Peter Månsson.
Peter Månsson ger en allmän information innan första rundvandringen startar.
Bakom reningsverket finns en anläggning där den utgående luften från reningsverket passerar genom ett lager av bark, vilket reducerar lukten i omgivningen.