Avloppsreningsverket - teknik
2012 - 2013

Årjängs kommun byggde ut avloppsverket
vid Hagavägen i Töcksfors med nya renings-
bassänger, vilket ger reningsverket betydligt
större kapacitet.  

Reningsverket kommer att kunna ta hand 
om avloppet från 4500 personer -
en långsiktig investering.

Avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt
och kemiskt.

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

11 mars 2013 - Ny reningsteknik
11 mars 2013 - Ny reningsteknik
11 mars 2013 - Ny reningsteknik
11 mars 2013
11 mars 2013 - Ny reningsteknik
11 mars 2013 - Ny reningsteknik
31 maj 2013 - Gammal kasserad reningsteknik
31 maj 2013 - Gammal kasserad reningsteknik
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.
31 maj 2013 - Här lyfter man bort den gamla silon som innehöll reningspreparat.