Gamla skidstadion

2012
 

Gamla skidstadion blev industrimark. 

HL Energi AB skall bygga en ny fjärr-

värmecentral på området.

 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
28 maj 2012 - dammen på gamla skidstadion fylldes med sprängsten och jordmassor från bygget vid shoppingcentret.
28 maj 2012 - dammen på gamla skidstadion fylldes med sprängsten och jordmassor från bygget vid shoppingcentret.
28 maj 2012 - sprängsten från bygget vid shoppingcentret användes som fyllnadsmaterial på gamla skidstadion.
28 maj 2012 - sprängsten från bygget vid shoppingcentret användes som fyllnadsmaterial på gamla skidstadion.
28 maj 2012 - sprängsten från bygget vid shoppingcentret användes som fyllnadsmaterial på gamla skidstadion.
28 maj 2012 - sprängsten från bygget vid shoppingcentret användes som fyllnadsmaterial på gamla skidstadion.
28 maj 2012 - dammen på gamla skidstadion fylldes med sprängsten och jordmassor från bygget vid shoppingcentret.
28 maj 2012 - dammen på gamla skidstadion fylldes med sprängsten och jordmassor från bygget vid shoppingcentret.
28 maj 2012
28 maj 2012
28 maj 2012
28 maj 2012
28 maj 2012
28 maj 2012
29 maj 2012 - strömmen till belysningsstolparna kopplades bort.
29 maj 2012 - belysningsstolparna på skidstadion togs bort.
29 maj 2012 - belysningsstolparna på skidstadion togs bort.
29 maj 2012
13 juni 2012
13 juni 2012
13 juni 2012
13 juni 2012
13 juni 2012
13 juni 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012
3 juli 2012