Fjärrvärmeledning österut

2012

 

Under hösten 2012 drogs en ny fjärrvärmeledning

genom bostadsområdet i östra delen av Töcksfors,

och vidare till Töcksfors Shoppingcenter.

 

För att komma fram till shoppingcentret drogs 

rörledningen under E18 i det stålrör som man

borrat in genom vägbanken ( se Fjärrvärme 1 ).

 

Senare kommer ledningen att kopplas samman 

med den nya fjärrvärmepannan som skall byggas

på Skärmons industriområde.

 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
22 oktober 2012
24 oktober 2012
24 oktober 2012
24 oktober 2012
24 oktober 2012
30 oktober 2012
30 oktober 2012
30 oktober 2012
30 oktober 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
1 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
7 november 2012
8 november 2012
8 november 2012
8 november 2012
10 november 2012
12 november 2012
12 november 2012
13 november 2012
13 november 2012
13 november 2012
13 november 2012
13 november 2012
13 november 2012
14 november 2012
14 november 2012
16 november 2012
16 november 2012
16 november 2012
16 november 2012
16 november 2012
18 november 2012
18 november 2012
19 november 2012
19 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
27 november 2012
27 november 2012
30 november 2012
30 november 2012
30 november 2012
1 december 2012
2 december 2012
4 december 2012
4 december 2012
4 december 2012
4 december 2012
4 december 2012
4 december 2012
4 december 2012
7 december 2012
7 december 2012
11 december 2012
11 december 2012
11 december 2012
11 december 2012
11 december 2012
11 december 2012
20 december 2012
20 december 2012
21 december 2012
21 december 2012
21 december 2012
21 december 2012
21 december 2012
21 december 2012
3 januari 2013
3 januari 2013
3 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013