Töcksfors fjärrvärmenät
Sommaren och hösten 2013

HL Energi byggde ny fjärrvärmecentral
på gamla skidstadion vid Skärmons
industriområde.

Foto : Lars Brander
Klicka på bilderna för att göra dom större.
 

7 juni 2013
7 juni 2013
7 juni 2013
14 juni 2013
14 juni 2013
14 juni 2013
14 juni 2013
14 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
3 juli 2013
3 juli 2013
3 juli 2013
3 juli 2013
3 juli 2013
3 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013 Sigurd " Sigge i Smia " Danielsson besökte byggarbetsplatsen och sonen Gunnar visade hur arbetet fortskrider.
16 juli 2013 Sigge och Gunnar - far och son.
16 juli 2013 Tre generationer Danielsson - Sigurd, Gunnar och Tyrone.
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
16 juli 2013
8 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
14 augusti 2013
15 augusti 2013
15 augusti 2013
15 augusti 2013
15 augusti 2013
15 augusti 2013
16 augusti 2013
16 augusti 2013
16 augusti 2013
16 augustti 2013
16 augusti 2013
16 augusti 2013
16 augusti 2013
16 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
19 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
20 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
23 augusti 2013
23 augusti 2013
23 augusti 2013
23 augusti 2013
23 augusti 2013
23 augusti 2013
29 augusti 2013
29 augusti 2013
29 augusti 2013
29 augusti 2013
4 september 2013
4 september 2013
4 september 2013
4 september 2013
4 september 2013
4 september 2013
4 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
5 september 2013
6 september 2013
6 september 2013
6 september 2013
10 september 2013
20 september 2013
20 september 2013
22 september 2013
22 september 2013
22 september 2013
22 september 2013
22 september 2013
4 oktober 2013
21 oktober 2013
11 november 2013
25 november 2013