Töcksfors fjärrvärmenät
Sommaren och hösten 2013

Den 23 september 2013 anlände de två
första 8 ton tunga värmepannorna till
nya fjärrvärmecentralen på gamla
skidstadion i Töcksfors.


Pannorna driftsattes 2013-12-04.

Foto : Lars Brander


Klicka på bilderna för att göra dom större. 

23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
23 september 2013
24 september 2013
24 september 2013
24 september 2013
24 september 2013
25 september 2013
25 september 2013
25 september 2013
25 september 2013
31 oktober 2013
31 oktober 2013
11 november 2013 - fjärrvärmerören kopplas samman med panncentralens cirkulationspumpar.
11 november 2013 - fjärrvärmerören kopplas samman med panncentralens cirkulationspumpar.
11 november 2013 - monteringen av pannorna är snart klar, vecka 49 skall dom tändas för första gången och därefter ge värme till många Töcksforsbor.
11 november 2013 - de båda cirkulationspumparna, som skall pumpa runt varmvattnet i Töcksfors, kopplas samman med fjärrvärmenätet.
11 november 2013 - det krävs många rördelar och mycket svetsningsarbete innan allt är klart.
11 november 2013 - det krävs många rördelar och mycket svetsningsarbete innan allt är klart.
19 november 2013
19 november 2013
19 november 2013
19 november 2013
19 november 2013
19 november 2013
19 november 2013
19 november 2013
25 november 2013 - första lasset med bränsleved har anlänt.
25 november 2013 - första lasset med bränsleved har anlänt.
28 november 2013 - leverans av träflis från Edane, att användas som bränsle vid driftsättningen av värmepannorna.
28 november 2013
28 november 2013
28 november 2013
28 november 2013 - träflis som skall värma Töcksfors
28 november 2013
28 november 2013
28 november 2013 - fjärrvärmenätet har anslutits till värmecentralens cirkulationspumpar och pannorna ansluts till skorstenen.
28 november 2013 - värmepannorna ansluts till skorstenen.
28 november 2013 - värmepannorna ansluts till skorstenen.
29 november 2013 - första lagret av bränsleflis för driftsättning av nya fjärrvärmecentralen.
29 november 2013 - första lagret av bränsleflis för driftsättning av nya fjärrvärmecentralen.
29 november 2013 - första lagret av bränsleflis för driftsättning av nya fjärrvärmecentralen.
4 december 2013 - driftsättning
4 december 2013 - driftsättning
4 december 2013 - driftsättning
4 december 2013 - driftsättning
4 december 2013 - driftsättning
4 december 2013 - driftsättning
4 december 2013 kl 16.24 - första värmepannan är tänd.
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013
4 december 2013 - kompletterande svetsningsarbete
4 december 2013 - cirkulationspumparna kontrolleras
4 december 2013 - funktionskontroll
4 december 2013 - släden som trycker in träflisen till matningsskruvarna.
4 december 2013 - påfyllnad av mindre mängd träflis för test av flismataren.
4 december 2013 - mindre mängd träflis för test av flismataren.
4 december 2013 - mindre mängd träflis för test av flismataren.
4 december 2013 - Håkan och Bjarne övervakar testet av flismataren.
4 december 2013 - Håkan och Bjarne övervakar testet av flismataren.
4 december 2013 - lagerutrymmet för träflis som snart kommer att fyllas helt.
4 december 2013 kl 17.02 - fjärrvärmecentralen börjar leverera värme till fjärrvärmenätet.
5 december 2013 - nya fjärrvärmecentralen är i drift.
28 oktober 2014 - flisning av skogsråvara för att få biobränske till pannorna.
28 oktober 2014 - flisning av skogsråvara för att få biobränske till pannorna.
28 oktober 2014 - flisning av skogsråvara för att få biobränske till pannorna.
28 oktober 2014 - flisning av skogsråvara för att få biobränske till pannorna.
28 oktober 2014 - flisning av skogsråvara för att få biobränske till pannorna.