24 februari 2012 24 februari 2012


Ny bilverkstad i Töcksfors

 

Bilder från byggnationen av den nya
bilverkstan i shoppingcentrets P-Hus.

Bilverkstan invigdes 6 juni 2012.

 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

5 mars 2012
5 mars 2012
5 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
7 mars 2012
7 mars 2012
11 mars 2012
11 mars 2012
11 mars 2012
13 mars 2012
13 mars 2012
15 mars 2012
20 mars 2012
20 mars 2012
27 mars 2012
28 mars 2012
28 mars 2012
28 mars 2012
28 mars 2012
13 april 2012
13 april 2012
13 april 2012
16 april 2012
16 april 2012
18 april 2012
20 april 2012
23 april 2012
23 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012
18 maj 2012
21 maj 2012
21 maj 2012
21 maj 2012
21 maj 2012
24 maj 2012
24 maj 2012
24 maj 2012
28 maj 2012
28 maj 2012
29 maj 2012
5 juni 2012
5 juni 2012
5 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012