coop KONSUM

2012
 

Nordmarkens Bygg totalrenoverade under
vintern och våren 2012 den tomma butiks-
lokalen vid torget i Töcksfors, på uppdrag
av Olav Thon.

Den 11 maj 2012 öppnade Konsum Värmland en ny coop Konsum butik i den nyrenoverade lokalen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
​Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

13 januari 2012
13 januari 2012
13 januari 2012
19 januari 2012
19 januari 2012
19 januari 2012
19 januari 2012
17 februari 2012
17 februari 2012
17 februari 2012
24 februari 2012
24 februari 2012
27 februari 2012
27 februari 2012
27 februari2012
27 februari 2012
27 februari 2012
27 februari 2012
27 februari 2012
27 februari 2012
28 februari 2012
28 februari 2012
29 februari 2012
29 februari 2012
29 februari 2012
1 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012
9 mars 2012
13 mars 2012
16 mars 2012
16 mars 2012
16 mars 2012
16 mars 2012
16 mars 2012
21 mars 2012
21 mars 2012
22 mars 2012
26 mars 2012
26 mars 2012
26 mars 2012
26 mars 2012
27 mars 2012
27 mars 2012
27 mars 2012
28 mars 2012
28 mars 2012
28 mars 2012
30 mars 2012
30 mars 2012
30 mars 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
3 april 2012
4 april 2012
4 april 2012
4 april 2012
5 april 2012
5 april 2012
5 april 2012
5 april 2012
5 april 2012
5 april 2012
5 april 2012
11 april 2012
11 april 2012
11 april 2012
11 april 2012
11 april 2012
19 april 2012
19 april 2012
24 april 2012
24 april 2012
24 april 2012
24 april 2012
24 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
25 april 2012
26 april 2012
26 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
27 april 2012
2 maj 2012
2 maj 2012
2 maj 2012
2 maj 2012
2 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
3 maj 2012
4 maj 2012
4 maj 2012
4 maj 2012
7 maj 2012
7 maj 2012
7 maj 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
8 maj 2012
10 maj 2012
10 maj 2012