Slussvaktarstugan
Före renoveringen 2013

Fornminnesföreningen Nordmarksstugan
( Hembygdsföreningen ) sände en skrivelse
till Olav Thon, som äger gamla slussvaktar-
stugan vid övre slussen, med önskemål om
att slussvaktarstugan skall renoveras och
bevaras för framtiden som ett kulturminne. 

Stugan byggdes år 1912 i samband med
byggnationen av Kanalen Stora Lee - Östen.

Olav Thon lämnade ett positivt svar att 
stugan skall renoveras och bevaras, och
avsatte 1000.000:- sv kr till renoveringen.

Foto : Lars Brander 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Slussvaktens bostad vid övre slussen i Töcksfors byggdes 1912. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank