Slussvaktarstugan
Fynd vid renoveringen

I samband med renoveringen fann man
diverse saker under stugans yttertak
och i andra slutna utrymmen. 

Foto : Lars Brander


 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Gammal tapet på nedre våningen.
Fynd från slussvaktarstugans trossbotten. Hammaren byggdes in i den nya innerväggen.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind. Skiss på slussvaktarstugan med kyrkan i bakgrunden.
Fynd från slussvaktarstugans vind. Skiss på båt i kanalen.
Fynd från slussvaktarstugans vind. 1800-tal ?
Fynd från slussvaktarstugans vind. 1800-talet ? Absolut rent Brännvin Svenskt okryddat potatisbrännvin som började marknadsföras i slutet av 1800-talet av "brännvinskungen" Lars Olsson Smith. Brännvinet var kolrenat och var så gott som finkelfritt. Smith annonserade det som "tiodubbelt renadt brännvin".
Fynd från slussvaktarstugans vind. 1800-tal ?
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Gammal tapet på övre våningen.
Gammal tapet på övre våningen.
Fynd från slussvaktarstugans vind. 1800-tal ?
Fynd från slussvaktarstugans vind. 1800-tal ?
Fynd från slussvaktarstugans vind. 1800-tal ?
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.
Fynd från slussvaktarstugans vind.