Slussvaktarstugan
Invändig renovering 2013

Fornminnesföreningen Nordmarksstugan
( Hembygdsföreningen ) sände en skrivelse
till Olav Thon, som äger gamla slussvaktar-
stugan vid övre slussen, med önskemål om
att slussvaktarstugan skall renoveras och
bevaras för framtiden som ett kulturminne.

Stugan byggdes år 1912 i samband med
byggnationen av Kanalen Stora Lee - Östen.

Olav Thon lämnade ett positivt svar att stugan skall renoveras och bevaras, och avsatte 1000.000:- sv kr för renoveringen. Nordmarkens Bygg utförde arbetet.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.

Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 februari 2013
4 februari 2013
4 februari 2013
4 februari 2013
4 februari 2013
4 februari 2013
5 februari 2013
13 februari 2013
13 februari 2013
13 februari 2013
13 februari 2013
13 februari 2013
14 februari 2013
14 februari 2013
14 februari 2013
14 februari 2013
14 februari 2013
14 februari 2013
17 februari 2013
17 februari 2013
18 februari 2013
18 februari 2013
18 februari 2013
19 februari 2013
19 februari 2013
19 februari 2013
19 februari 2013
19 februari 2013
19 februari 2013
19 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
25 februari 2013
4 mars 2013
4 mars 2013
4 mars 2013
15 mars 2013
18 mars 2013
18 mars 2013
22 mars 2013
22 mars 2013
22 mars 2013
22 mars 2013
25 mars 2013
25 mars 2013
27 mars 2013
27 mars 2013
27 mars 2013
27 mars 2013
27 mars 2013
27 mars 2013
28 mars 2013
28 mars 2013
28 mars 2013
2 april 2013
2 april 2013
2 april 2013
3 april 2013
3 april 2013
3 april 2013
3 april 2013
3 april 2013
4 april 2013
4 april 2013
4 april 2013
11 april 2013
11 april 2013
11 april 2013
11 april 2013
11 april 2013
15 april 2013
22 april 2013
25 april 2013 - ursprunglig takpanel
25 april 2013 - ursprunglig väggpanel
25 april 2013 - ursprunglig väggpanel
25 april 2013 - ursprungligt trägolv
25 april 2013 - utsikt från Slussvaktarstugans övre våning.
21 augusti 2013
21 augusti 2013
21 augusti 2013
29 oktober 2013
29 oktober 2013
29 oktober 2013
29 oktober 2013
1 november 2013
1 november 2013
1 november 2013
1 november 2013
20 januari 2014
22 januari 2014
22 januari 2014
22 januari 2014