Slussvaktarstugan
Utvändig renovering 2013

Fornminnesföreningen Nordmarksstugan
( Hembygdsföreningen ) sände en skrivelse
till Olav Thon, som äger gamla slussvaktar-
stugan vid övre slussen, med önskemål om
att slussvaktarstugan skall renoveras och
bevaras för framtiden som ett kulturminne.

Stugan byggdes år 1912 i samband med
byggnationen av Kanalen Stora Lee - Östen.

Olav Thon lämnade ett positivt svar att stugan skall renoveras och bevaras, och avsatte 1000.000:- sv kr för renoveringen. Nordmarkens Bygg utförde arbetet.

Foto : Lars Brander 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

5 februari 2013
21 februari 2013
21 februari 2013
28 mars 2013
11 april 2013
11 april 2013
15 april 2013
15 april 2013
15 april 2013
15 april 2013
16 april 2013
16 april 2013
16 april 2013
16 april 2013
16 april 2013
22 april 2013
22 april 2013
25 april 2013
25 april 2013
25 april 2013 - utsikt från Slussvaktarstugans övre våning.
26 april 2013
3 maj 2013
6 maj 2013
6 maj 2013
6 maj 2013
6 maj 2013
7 maj 2013
7 maj 2013
13 maj 2013
14 maj 2013
15 maj 2013
17 maj 2013
17 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
28 maj 2013
29 maj 2013
29 maj 2013
29 maj 2013
29 maj 2013
29 maj 2013
30 maj 2013
30 maj 2013
30 maj 2013
30 maj 2013
30 maj 2013
31 maj 2013
31 maj 2013
3 juni 2013
3 juni 2013
5 juni 2013
5 juni 2013
5 juni 2013
14 juni 2013
14 juni 2013
14 juni 2013
19 juni 2013
19 juni 2013
19 juni 2013
26 juni 2013
26 juni 2013
26 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
27 juni 2013
1 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
2 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
10 juli 2013
13 juli 2013
13 juli 2013
13 juli 2013
13 juli 2013
13 juli 2013
13 juli 2013
13 juli 2013
9 augusti 2013
9 augusti 2013
13 augusti 2013
6 december 2013
6 december 2014
6 december 2013
9 december 2013
9 december 2013
9 december 2013
10 december 2013
12 december 2013
16 januari 2014
16 januari 2014
16 januari 2014
16 januari 2014
17 januari 2014
20 januari 2014
31 mars 2014
28 maj 2014