Slussvaktarstugan
Vatten, avlopp och tomtmark

Sommaren 2014 slutfördes arbetet
med renovering av Slussvaktarstugan,
när en avloppsbrunn med pump samt
vatten- och avloppsledningar grävdes
ner samtidigt som marken runt
stugan iordningställdes.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.