Påsfabriken Norbag
2013-05-02

Norbag på Källhultets industriområde
i Töcksfors expanderade och byggde
ut
fabriken med 800 m².

Arbetet utfördes av Gunnar Danielsson
( Sigge i Smia junior ) och hans företag
Montage & Konsulttjänst AB.

Foto : Lars Brander

2013-05-02 Utbyggnaden av Norbag på Källhultets industriområde i Töclsfors.
2013-05-02 Utbyggnaden av Norbag på Källhultets industriområde i Töclsfors.
2013-05-02 Utbyggnaden av Norbag på Källhultets industriområde i Töclsfors.
2013-05-02 Gunnar Danielsson ( Sigge i Smia junior )