• Bygg 1
  • 2014 - Fiberkabel för bredband


Fiberföreningen TÖCKNET
2014

Det grävdes ner fiberkabel för bredband
till fastigheter i Töcksfors, Ulvenäs,
Gottarsbyn, Östegård, Sanda och området söder om E18  ner mot Sandviken.

Foto : Lars Brander

Fibernät på landsbygden i Årjängs kommun

Årjängs kommun fick möjligheten att finansiera ett optiskt stamfibernät genom ett projekt
finansierat av kommunen, EU och Region Värmland. Stamnätet kopplades ihop med lokala
anslutningsnät som byggdes och finansierades av föreningar i Nordmarkens fiberförening.

I slutänden innebar det en möjlighet att koppla upp sig på bredband
med kapacitet på minst 100 Mbit/s.

OBS ! Hyreslägenheter som tillhör Årjängs Bostads AB omfattades
inte av arbetet med anslutningar till stamfibernätet.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

31 mars 2014 - Rör för fiberstamkabel trycks under vägen i Sandviken.
3 april 2014 - Den speciella arbetsbåten har landat i Torsviken efter läggning av sjökabel från Gottarsbyn via Östegård och Sanda till Torsviken.
3 april 2014 - Sjökabeln har anslutits till ett kopplingsskåp vid stranden i Östegård och därifrån plöjs slangar för fiberstamkabel ner i marken fram till Östegård.
3 april 2014 - Sjökabeln har anslutits till ett kopplingsskåp vid stranden i Östegård och därifrån plöjs slangar för fiberstamkabel ner i marken fram till Östegård.
3 april 2014 - Sjökabeln har anslutits till ett kopplingsskåp vid stranden i Östegård och därifrån plöjs slangar för fiberstamkabel ner i marken fram till Östegård.
3 april 2014 - Sjökabeln har anslutits till ett kopplingsskåp vid stranden i Östegård och därifrån plöjs slangar för fiberstamkabel ner i marken fram till Östegård.
3 april 2014 - Sjökabeln har anslutits till ett kopplingsskåp vid stranden i Östegård och därifrån plöjs slangar för fiberstamkabel ner i marken fram till Östegård.
3 april 2014 - Sjökabeln har anslutits till ett kopplingsskåp vid stranden i Östegård och därifrån plöjs slangar för fiberstamkabel ner i marken fram till Östegård.
3 april 2014- Läggningen av fiberkabel från södra till norra sidan E18 görs genom ett stålrör som trycks under vägbanan.
3 april 2014 - Läggningen av fiberkabel från södra till norra sidan E18 görs genom ett stålrör som trycks under E18.
3 april 2014 - Läggningen av fiberkabel från södra till norra sidan E18 görs genom ett stålrör som trycks under E18.
3 april 2014 - Läggningen av fiberkabel från södra till norra sidan E18 görs genom ett stålrör som trycks under E18.
4 april 2014 - Töcknet bygger digital "motorväg" från Ulvenäs, Gottarsbyn, Östegård och Sanda till Töcksfors med anslutning till övriga världen.
4 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel längs med Sandviksvägen i Töcksfors.
4 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel längs med Sandviksvägen i Töcksfors.
10 april 2014 - Läggning av fiberkabel för snabbt bredband till fastigheterna i Östegård.
10 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel i Östegård.
10 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel i Östegård.
24 april 2014 - Läggning av fiberkabel för snabbt bredband till fastigheterna i Sanda.
24 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel i Sanda.
24 april 2014 - Ibland är det rena detektivarbetet att finna befintliga kablar i marken.
24 april 2014 - Ibland är det rena detektivarbetet att finna befintliga kablar i marken.
24 april 2014 - Det krävs koncentration bakom spakarna i grävmaskinen för att inte gräva av elkablar och allt annat som finns nergrävt i marken.
24 april 2014 - Nu är det Sandas tur att få snabbt bredband.
28 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel inom Bruksområdet i Töcksfors.
28 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel inom Bruksområdet i Töcksfors.
28 april 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel inom Bruksområdet i Töcksfors.
29 april 2014 - Norra arbetslaget har nått södra delen av Torsviken där sjökabeln kommer upp.
29 april 2014 - Norra arbetslaget har nått södra delen av Torsviken där sjökabeln kommer upp.
30 april 2014 - Läggningen av slangar för fiberstamkabel fortsätter från Bruksområdet norrut mot E18.
8 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel vid Bögatan / Näset.
8 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel vid Bögatan / Näset.
8 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel vid Bögatan / Näset.
13 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel vid Hyttevägen, passagen under E18 är klar.
14 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel längs med villaområdet vid Strandvägen.
14 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel längs med villaområdet vid Strandvägen.
15 maj 2014 - Läggningen av slangar för fiberstamkabel närmar sig centrala Töcksfors.
15 maj 2014 - Läggningen av slangar för fiberstamkabel närmar sig centrala Töcksfors.
21 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel vid Ängsvägen.
22 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel längs med Bögatan.
22 maj 2014 - Läggning av slangar för fiberstamkabel längs med Bögatan.
3 juni 2014 - Läggningen av slangar för fiberstamkablar är nu framme vid telestationen intill brandstationen i Töcksfors.
18 juni 2014 - Läggningen av slangar för fiberstamkabel har nått fram till Strandpromenaden och Restaurang Waterside.
18 juni 2014 - Läggningen av slangar för fiberstamkabel har nått fram till Strandpromenaden och Restaurang Waterside.
23 september 2014 - Arbetet med nergrävning av slangar för bredbandskabel fortskrider, här är det fiberföreningen Vestnet som lägger ner slangar mellan nya bostadsområdet på Prästnäset och Handelsparken.
23 september 2014 - Arbetet med nergrävning av slangar för bredbandskabel fortskrider, här är det fiberföreningen Vestnet som lägger ner slangar mellan nya bostadsområdet på Prästnäset och Handelsparken.
5 januari 2015 - Nu blåser man in fiberkabel för bredband i slangarna som grävdes ner 2014.
5 januari 2015 - Nu blåser man in fiberkabel för bredband i slangarna som grävdes ner 2014.
5 januari 2015 - Nu blåser man in fiberkabel för bredband i slangarna som grävdes ner 2014.
19 januari 2015 - Nu blåser man in fiberkabel för bredband i slangarna som grävdes ner 2014.
19 januari 2015 - Vestnet gräver ner fiberkabel för bredband till bostadsrätterna vid övre slussen.
19 januari 2015 - Vestnet gräver ner fiberkabel för bredband till bostadsrätterna vid övre slussen.