Ny gränsbutik
Svensk / Norsk Turistinformation
Tourist centre


Eurotax byggde 2014 ny butik på 400 kvadrat-
meter intill E18 vid gränsen mot Norge, ett lyft
för området.

Foto : Lars Brander


 

28 maj 2014 - Eurotax sköter servicen med information till turisterna som kommer till vår kommun.
28 maj 2014 - Eurotax sköter servicen med information till turisterna som kommer till vår kommun.

Klicka på bilderna för att göra dom större. 
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

21 januari 2014 - gamla butiken
21 januari 2014 - gamla butiken
21 januari 2014 - gamla butiken
21 januari 2014 - nya butiken kommer att byggas bakom den gamla butiken. Grundplattan är klar. Monteringen av nya byggnaden startar den 28 januari 2014.
21 januari 2014 - nya butiken kommer att byggas bakom den gamla butiken. Grundplattan är klar. Monteringen av nya byggnaden startar den 28 januari 2014.
28 januari 2014 - Malte Johansson bygger ny gränsbutik.
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
28 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
29 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
30 januari 2014
4 februari 2014
4 februari 2014
4 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
11 februari 2014
24 februari 2014 - borrning för bergvärme.
24 februari 2014 - borrning för bergvärme.
24 februari 2014
24 februari 2014
24 februari 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
31 mars 2014
31 mars 2014
31 mars 2014
31 mars 2014
31 mars 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
25 april 2014
6 maj 2014 - en del av den gamla butiken rivs.
6 maj 2014 - en del av den gamla butiken rivs.
7 maj 2014
7 maj 2014
12 maj 2014
12 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
20 maj 2014
22 maj 2014
22 maj 2014 - Eurotax har tagit över ansvaret för toaletterna, som tidigare låg på Trafikverket.
22 maj 2014
22 maj 2014
22 maj 2014
22 maj 2014
22 maj 2014
22 maj 2014 - gamla butiken i förgrunden.
26 maj 2014
26 maj 2014
27 maj 2014
27 maj 2014
27 maj 2014
27 maj 2014
28 maj 2014
28 maj 2014
28 maj 2014
28 maj 2014
28 maj 2014
28 maj 2014 kl. 15.00 - gamla butiken stänger.
28 maj 2014 - gamla butiken töms på återstående varulager.
28 maj 2014 - gamla butiken töms på återstående varulager.
29 maj 2014 kl 11.00 - Dags för invigning av nya Eurotax-butiken. Se bilder på särskild sida.