Nya Eurotax-butiken
2014

Här kan du se bilder från färdigställandet
av området vid nya Eurotax-butiken, intill
E18 vid norska gränsen.

Foto : Lars Brander

4 juni 2014 - Eurotax tog över ansvaret för " Rastplats Hån " inklusive turisttoaletterna. Därmed fick Eurotax totalansvaret för turistservicen vid riksgränsen mellan Sverige och Norge. Tidigare var detta en statlig rastplats som Trafikverket ansvarade för.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014 - lastning av byggmodul för vidare transport till Sunne.
4 juni 2014 - lastning av byggmodul för vidare transport till Sunne.
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014 - lastning av byggmodul för vidare transport till Sunne.
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
4 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
5 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
9 juni 2014
10 juni 2014
10 juni 2014
10 juni 2014
10 juni 2014
10 juni 2014
11 juni 2014
11 juni 2014
11 juni 2014
11 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014 - Nya Eurotax-butiken vid gränsen.