Töcksfors Handelspark -
ICA Supermarket

Under 2015 - 2016 omdisponerades 
butiksytorna i Handelsparken så att 
nya ICA butiken kunde placeras
längst söderut mot E18.

Rusta flyttade till ny lokal längre
norrut i handelsbyggnaden.

Foto : Lars Brander

 

18 november 2015

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 november 2015 - Julen har flyttat in i Handelsparken. Längre söderut i byggnaden har rivningsarbetet startat, som ska ge plats för nya ICA butiken.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har startat i lokalen där SOVA-butiken fanns.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har startat i lokalen där Autoexperten fanns.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har även startat i lokalen där Sportshopen fanns.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har även startat i lokalen där Sportshopen fanns.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har även startat i lokalen där Sportshopen fanns.
30 november 2015 - Här fanns Autoexperten, nu blir det en del av nya ICA butiken.
30 november 2015 - Här fanns Autoexperten, nu blir det en del av nya ICA butiken.
30 november 2015
30 november 2015 - Här fanns SOVA-butiken, nu blir det en del av nya ICA butiken.
16 december 2015
21 januari 2016 - Rivningen av gamla lokalerna där SOVA och Autoexperten fanns tidigare fortsätter, för att göra plats för ICA butiken.
21 januari 2016 - Rivningen av gamla lokalerna där SOVA och Autoexperten fanns tidigare fortsätter, för att göra plats för ICA butiken.
21 januari 2016 - Rivningen av gamla lokalerna där SOVA och Autoexperten fanns tidigare fortsätter, för att göra plats för ICA butiken.
5 februari 2016 - Det rivs och byggs i Handelsparkens södra del, där ICA ska öppna hösten 2016.
5 februari 2016 - Det rivs och byggs i Handelsparkens södra del, där ICA ska öppna hösten 2016.
22 februari 2016 - I södra delen av Handelsparken pågår bygget av ICA butiken.
22 februari 2016 - I södra delen av Handelsparken pågår bygget av ICA butiken.
22 februari 2016 - I södra delen av Handelsparken pågår bygget av ICA butiken.
22 februari 2016 - I södra delen av Handelsparken pågår bygget av ICA butiken.
22 februari 2016 - I södra delen av Handelsparken pågår bygget av ICA butiken.
22 februari 2016 - RUSTA har flyttat ur gamla butikslokalen, så nu kan väggen rivas och bygget av ICA butiken fortsätta.
23 februari 2016
14 mars 2016 - Gamla RUSTA lokalen blir nu en del av ICA butiken.
14 mars 2016 - Gamla RUSTA lokalen blir nu en del av ICA butiken.
14 mars 2016 - Gamla RUSTA lokalen blir nu en del av ICA butiken.
14 mars 2016
14 mars 2016
14 mars 2016
16 mars 2016 - Dammet yr när väggen mellan gamla RUSTA och tidigare SOVA butiken rivs.
16 mars 2016 - Dammet yr när väggen mellan gamla RUSTA och tidigare SOVA butiken rivs.
30 mars 2016
30 mars 2016
30 mars 2016
30 mars 2016
30 mars 2016
30 mars 2016
30 mars 2016
30 mars 2016
28 april 2016
28 april 2016
28 april 2016
28 april 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016 - Här byggs entrén till ICA.
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
25 maj 2016
13 juni 2016
13 juni 2016 - Entrén till ICA.
13 juni 2016
13 juni 2016
13 juni 2016 - Nu återstår inredning och varor.
22 juni 2016 - Nu börjar diskarna komma på plats i nya ICA butiken.
22 juni 2016 - Nu börjar diskarna komma på plats i nya ICA butiken.
22 juni 2016 - Nu börjar diskarna komma på plats i nya ICA butiken.
22 juni 2016 - Entrén
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
30 augusti 2016
31 augusti 2016
31 augusti 2016
1 september 2016
7 september 2016
7 september 2016
7 september 2016
9 september 2016
21 september 2016
21 september 2016
21 september 2016
21 september 2016
4 oktober 2016
4 oktober 2016
4 oktober 2016
5 oktober 2016
5 oktober 2016
5 oktober 2016
5 oktober 2016
5 oktober 2016
6 oktober 2016
Öppnar 14 oktober 2016