Töcksfors Handelspark - RUSTA

Under 2015 - 2016 genomfördes en
ombyggnad av Handelsparken så att den
nya ICA-butiken kunde placeras längst 
söderut mot E18. Rusta flyttade till ny
lokal längre norrut i affärsbyggnaden.

Den 24 februari 2016 var det premiär-
öppning av nya RUSTA-butiken.

Foto : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 november 2015 - Julen har flyttat in i Handelsparken. Längre söderut i byggnaden har rivningsarbetet startat, som ska ge plats för nya ICA-butiken.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har även startat i lokalen där Sportshopen fanns.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har även startat i lokalen där Sportshopen fanns.
18 november 2015 - Rivningsarbetet har även startat i lokalen där Sportshopen fanns.
30 november 2015 - Ombyggnadsarbetet startar med att skapa ny butiksyta för RUSTA.
30 november 2015 - Här byggs ny entré för RUSTA i den del av Handelsparken där Sportshopen fanns tidigare.
30 november 2015 - Här skapas nya lokalen för RUSTA.
30 november 2015 - Här skapas nya lokalen för RUSTA.
30 november 2015 - Här skapas nya lokalen för RUSTA.
30 november 2015 - Här skapas nya lokalen för RUSTA.
7 december 2015 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
7 december 2015 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
7 december 2015 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
7 december 2015 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
7 december 2015 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
16 december 2015
16 december 2015 - Här byggs nya entrén till RUSTA butiken.
16 december 2015 - Här byggs nya entrén till RUSTA butiken.
16 december 2015 - Nya RUSTA butiken växer fram.
16 december 2015 - Nya RUSTA butiken växer fram.
16 december 2015 - Nya RUSTA butiken växer fram.
16 december 2015 - Nya RUSTA butiken växer fram.
8 januari 2016 - Här byggs entrén till nya RUSTA butiken.
8 januari 2016 - Här byggs entrén till nya RUSTA butiken.
8 januari 2016 - Här byggs entrén till nya RUSTA butiken.
21 januari 2016 - Nu töms gamla RUSTA-butiken på varor.
21 januari 2016 - Nu töms gamla RUSTA-butiken på varor.
21 januari 2016 - Nu töms gamla RUSTA-butiken på varor.
21 januari 2016 - Nu töms gamla RUSTA-butiken på varor.
21 januari 2016 - Nu packar man upp varor i nya RUSTA-butiken.
21 januari 2016 - Nu packar man upp varor i nya RUSTA-butiken.
21 januari 2016 - I slutet av februari beräknas nya RUSTA-butiken vara färdig. Då rivs den gamla RUSTA-butiken för att göra plats för ICA-butiken.
26 januari 2016 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
26 januari 2016 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
26 januari 2016 - Byggnation av entrén till nya RUSTA-butiken.
5 februari 2016 - Entrén till nya RUSTA-butiken.
5 februari 2016 - Premiären närmar sig för nya RUSTA-butiken i Handelsparken.
22 februari 2016 - Gamla RUSTA-butiken har stängt. Nu förbereds öppnandet av nya butiken i Handelsparken.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
22 februari 2016 - RUSTA-skylten monteras över nya entrén.
23 februari 2016 - Klart för Premiäröppning.
24 februari 2016 - Premiär för nya RUSTA.
24 februari 2016 kl 09.45 - Personalsamling
24 februari 2016
24 februari 2016 - Så var det dags att klippa bandet och förklara den nya butiken öppnad.
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016
24 februari 2016