Belysning
NOKALUX Töcksfors

Den nya belysningen i Kanalparken 
vid övre slussen i Töcksfors levererades
av NOKALUX fabriken i Töcksfors.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

26 augusti 2015 - Minnesstenen kommer att belysas från två sidor.
26 augusti 2015 - Minnesstenen kommer att belysas från två sidor.
26 augusti 2015 - Ledningarna dras fram till olika punkter som skall belysas.
26 augusti 2015 - Slussbassängen och portarna skall beslysas från fyra ljuskällor.
26 augusti 2015 - Slussbassängen och portarna skall beslysas från fyra ljuskällor.
26 augusti 2015 - Slussbassängen och portarna skall beslysas från fyra ljuskällor.
26 augusti 2015 - Slussbassängen och portarna skall beslysas från fyra ljuskällor.
26 augusti 2015 - Slussbassängen och portarna skall beslysas från fyra ljuskällor.
27 augusti 2015 - Minnesstenen skall belysas från två sidor.
1 september 2015 - Minnesstenen skall belysas från två sidor.
2 september 2015 - Montering av belysning längs med räcket.