Kärleksstigen

I arbetet att skapa en Kanalpark ingick
även att rusta upp "Kärleksstigen".

Kärleksstigen går längs med kanalens
västra strand, mellan övre och nedre 
slussen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

29 september 2014
19 maj 2015
19 maj 2015
19 maj 2015
19 maj 2015
25 maj 2015
25 maj 2015
25 maj 2015
25 maj 2015
25 maj 2015
4 juni 2015
4 juni 2015
4 juni 2015
4 juni 2015
13 oktober 2016
13 oktober 2016
13 oktober 2016
13 oktober 2016
13 oktober 2016
13 oktober 2016
13 oktober 2016