Not Quite vid Fengersfors Bruk. Not Quite vid Fengersfors Bruk.

Konstsmidesräcke

Årjängs kommun och Dalslands Kanal AB 
skapade under 2015 en Kanalpark vid övre
slussen i Töcksfors.


Stenebyskolan i Dals Långed fick i uppdrag
att, genom en tävling bland nuvarande och
tidigare elever, ta fram ett smidesräcke till
slussområdet. 

En jurygrupp utsåg Justus Braunschweigs
förslag "Vågen" som vinnade form.

På grund av sommarstängning vid Steneby-
skolan tillverkades räcket i smidesverkstan
vid Fengersfors gamla Bruk - Not Quite.
På bilderna är det Justus Braunschweig och
Jokum Lind Jensen som arbetar med räcket.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

12 maj 2015 - Elever vid Stenebyskolan var i Töcksfors för rekognosering.
12 maj 2015 - Elever vid Stenebyskolan var i Töcksfors för rekognosering.
12 maj 2015 - Elever vid Stenebyskolan var i Töcksfors för rekognosering.
12 maj 2015 - Elever vid Stenebyskolan var i Töcksfors för rekognosering.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
6 augusti 2015 - Här skapas smidesräcket som skall pryda övre slussområdet i Töcksfors.
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
26 augusti 2015
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
27 augusti 2016
2 september 2015 - Varmnitning av räcket.
2 september 2015 - Varmnitning av räcket.
2 september 2015 - Varmnitning av räcket.
2 september 2015 - Varmnitning av räcket.
Kanalparken vid övre slussen i Töcksfors.