Prästnäset i Töcksfors
Nya parhus 2016 - 2017

Västkuststugan byggde fem parhus på Prästnäset. Det blev sammanlagt tio
trerumslägenheter med hyresrätt, 
fiberanslutning och el från solceller.

Huvudentreprenör var Nordmarkens Bygg.
 
Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
30 januari 2017
30 januari 2017
30 januari 2017
30 januari 2017
13 februari 2017
13 februari 2017
13 februari 2017
13 februari 2017
13 februari 2017 - Det planeras för eventuell byggnation av ytterligare fem parhus, norrut från de tomter som nu bebyggs.
14 februari 2017
14 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
16 mars 2017
16 mars 2017
4 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
6 april 2017
6 april 2017
6 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
18 maj 2017
18 maj 2017
18 maj 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
31 augusti 2017
8 september 2017
24 september 2017
24 september 2017
26 september 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
5 oktober 2017
9 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
15 februari 2018
15 februari 2018
15 februari 2018