Ny brandstation i Töcksfors
Färdigställande 2015 / 2016

Årjängs kommun byggde ut och
moderniserade brandstationen i
Töcksfors. Badhuset som fanns i
samma fastighet stängdes 2011,
för att istället byggas om till en
träningslokal / Gym.

Det var byggföretaget SE-Bygg AB
i Säffle som utför arbetet.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

13 oktober 2015
13 oktober 2015 - Duschrummet för Räddningstjänsten.
13 oktober 2015 - Nya lektionssalen.
13 oktober 2015 - Entrén till träningslokalen.
13 oktober 2015 - Träningslokalen
13 oktober 2015 - Träningslokalen
23 oktober 2015
23 oktober 2015
28 oktober 2015
28 oktober 2015
28 oktober 2015
28 oktober 2015 - Portarna monteras.
28 oktober 2015 - Träningslokalen är klar att tas i bruk.
28 oktober 2015 - Portarna monteras.
29 oktober 2015
29 oktober 2015
29 oktober 2015
29 oktober 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015 - Räddningstjänstens skylift.
6 november 2015 - Räddningstjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015 - Utsikt från Räddnings-tjänstens skylift.
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
6 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
24 november 2015
27 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
30 november 2015
1 december 2015
1 december 2015
1 december 2015
1 december 2015
3 december 2015
3 december 2015
3 december 2015
11 december 2015 - Målning av golvet i vagnhallen.
11 december 2015
15 december 2015
15 december 2015
3 februari 2016 - Den nya skylten är på plats.
20 maj 2016 - Asfalterat och klart.