Ny brandstation i Töcksfors
Byggnation 2014 - 2015

Årjängs kommun byggde ut och
moderniserade brandstationen i
Töcksfors. Badhuset som fanns i
samma fastighet stängdes 2011,
för att istället byggas om till en
träningslokal / Gym.

Det var byggföretaget SE-Bygg AB
i Säffle som utförde arbetet.

En tid efter det att arbetet startat upptäckte man att marken under 
fastigheten var förorenad med eldningsolja, troligtvis från ett gammalt
läckage från fastighetens oljetank. Detta medförde att byggnadsarbetet
stoppades och istället inleddes ett tidskrävande saneringsarbete, med
urgrävning av grunden och bortforsling av stora mängder förorenad jord.
Därefter byggdes grunden upp med nytt material.

Under byggtiden fanns Töcksfors brandstation i en lokal på Skärmons 
industriområde.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
19 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
23 juni 2014
24 juni 2014
24 juni 2014
24 juni 2014
25 juni 2014
25 juni 2014
3 juli 2014
4 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
5 augusti 2014
5 augusti 2014
5 augusti 2014
5 augusti 2014
5 augusti 2014
7 augusti 2014
7 augusti 2014
12 augusti 2014
12 augusti 2014
12 augusti 2014
12 augusti 2014
12 augusti 2014
12 augusti 2014
12 augusti 2014
13 augusti 2014
15 augusti 2014
15 augusti 2014
15 augusti 2014
3 september 2014
3 september 2014
11 september 2014
11 september 2014
11 september 2014
15 september 2014
18 september 2014
18 september 2014
2 oktober 2014
2 oktober 2014
2 oktober 2014
14 oktober 2014
14 oktober 2014
15 oktober 2014
15 oktober 2014
16 oktober 2014
16 oktober 2014
16 oktober 2014
17 oktober 2014
17 oktober 2014
21 oktober 2014
21 oktober 2014
21 oktober 2014
21 oktober 2014
21 oktober 2014
21 oktober 2014
23 oktober 2014
27 oktober 2014
5 november 2014
5 november 2014
5 november 2014
21 november 2014
21 november 2014
21 november 2014
11 december 2014
14 januari 2015
2 februari 2015
2 februari 2015 - Sanering av fastighetens grund efter ett gammalt utsläpp av eldningsolja.
12 mars 2015
12 mars 2015 - Sanering av fastighetens grund efter ett gammalt utsläpp av eldningsolja.
12 mars 2015 - Sanering av fastighetens grund efter ett gammalt utsläpp av eldningsolja.
12 mars 2015 - Sanering av fastighetens grund efter ett gammalt utsläpp av eldningsolja.
12 mars 2015 - Sanering av fastighetens grund efter ett gammalt utsläpp av eldningsolja.
12 mars 2015 - Det som ska bli nya lektionssalen.
12 mars 2015 - Simbassängen är borta, här ska det bli lokal för styrketräning.
12 mars 2015 - Simbassängen är borta, här ska det bli lokal för styrketräning.
12 mars 2015
12 mars 2015 - Minne från en viktig verksamhet.
Så här såg det ut 1 september 2011.
12 mars 2015
16 mars 2015 - Sanering av fastighetens grund efter ett gammalt utsläpp av eldningsolja.
16 mars 2015 - Fönsterbyte
16 mars 2015 - Fönsterbyte
1 april 2015
1 april 2015
1 april 2015
1 april 2015
1 april 2015
24 juni 2015 - Det tidskrävande arbetet att sanera läckaget från den gamla oljetanken är klart. Nu kan ombyggnadsarbetet slutföras.
24 juni 2015 - Förberedelse för gjutning av golv i vagnhallen.
24 juni 2015 - Förberedelse för gjutning av golv i vagnhallen.
24 juni 2015 - Förberedelse för gjutning av golv i vagnhallen.
24 juni 2015 - Förberedelse för gjutning av golv i vagnhallen.
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
3 juli 2015
10 augusti 2015
10 augusti 2015
1 september 2015
1 september 2015
11 september 2015
11 september 2015
11 september 2015
11 september 2015 - Olja upptäcktes även i marken utanför brandstationen.
11 september 2015
11 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015