Töcksfors skola
Expeditionen

Årjängs kommun avsatte 168 Mkr i
investeringsbudgeten till en om- och
nybyggnad av låg och mellanstadie-
skolorna i Årjäng och Töcksfors samt
en ny förskola i Årjäng.

Det var den största investeringen i
kommunens historia och beslutet
togs i full politisk enighet.    

Här visar jag bilder från om- och tillbyggnad av den byggnaden vid
skolan som många minns som skolbespisningen. Detta blev skolan
nya expedition.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 juni 2018 - Arbetet startade med inre rivning i den del av skolan som många minns som skolans barnbespisning.
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
26 juni 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
5 juli 2018
5 juli 2018
7 augusti 2018
7 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018
27 augusti 2018
27 augusti 2018
27 augusti 2018
3 september 2018
3 september 2018 - Det här kommer att bli nya skolsköterskemottagningen.
3 september 2018 - Det här kommer att bli nya skolsköterskemottagningen.
3 september 2018
3 september 2018
3 september 2018
3 september 2018
3 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
12 september 2018
12 september 2018
12 september 2018
18 september 2018
18 september 2018
24 september 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018 - Här byggs rektorsexpedition, nya lärarrum, rum för kurator, vilorum m.m.
16 oktober 2018 - Nya skolsköterskemottagningen
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018 - Skolsköterskans mottagning.
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018 - Skolsköterskans mottagning.
12 december 2018 - Kuratorns mottagning.
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
8 januari 2019
8 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019