Töcksfors skola
Ombyggnad 2018-2019

Årjängs kommun avsatte 168 Mkr i
investeringsbudgeten till en om- och
nybyggnad av låg och mellanstadie-
skolorna i Årjäng och Töcksfors samt
en ny förskola i Årjäng.

Det var den största investeringen i
kommunens historia och beslutet 
togs i full politisk enighet.    

Den 14 juni 2018 var det dags att ta 
första spadtaget vid Töcksfors skola, 
för en bättre skolmiljö.

Foto Lars Brander