Töcksfors skola
Nya mellanstadieskolan

Den 19 september 2019 invigdes nya
mellanstadieskolan i Töcksfors.

Skolan är byggd för att uppfylla nya
rön inom utbildningen, där  varje
årskurs har två klassrum och två
grupprum.

Varje lektion har två pedagoger, en 
som ansvarar för planering och 
dokumentation och en som är med-
lärare. På det sättet får eleven fler
kontaktytor. Arbetssättet medför att
skolan uppnår 95 % lärarbehörighet.

Foto Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

SVT Värmlandsnytt fanns på plats och rapporterade från invigningen.
Eleverna i årsklasserna 0 - 6 samlades på skolgården för att bevittna invigningen.
Skolchefen May Bjerklund hälsade alla välkomna till invigningen av nya mellanstadieskolan i Töcksfors, och lämnade över ordet till elever i årskurs 6.
Nu lyfter Töcksfors skola - Nu lyfter vi. Så inledde elever från årskurs 6 invigningstalet.
Sen klippte elever från årskurs 3 bandet, och nya skolan var därmed invigd.
Tony Nilsson (MP), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, höll ett framtidstal.
Efter invigningen styrde glassbilen in på skolgården, med den välbekanta signaturmelodin, och det blev glassutdelning till alla barnen.
Rektor Carl-Johan Askman visade lokalerna.
17 november 2019
17 november 2019
17 november 2019