Töcksfors skola
Mellanstadiets lokaler

Årjängs kommun avsatte 168 Mkr i
investeringsbudgeten till om- och
nybyggnad av låg och mellanstadie-
skolorna i Årjäng och Töcksfors samt
en ny förskola i Årjäng.

Det är den största investeringen i
kommunens historia och beslutet
togs i full politisk enighet.    

Här visar jag bilder från om- och 
tillbyggnad av mellanstadiets lokaler.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018 - Gamla lokalerna
26 juni 2018
26 juni 2018
2 juli 2018
2 juli 2018
7 augusti 2018
7 augusti 2018
7 augusti 2018
7 augusti 2018
7 augusti 2018
15 augusti 2018
15 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018
21 augusti 2018 - Här fanns skolexpeditionen, nu byggs det om till skolsal för mellanstadiets elever.
21 augusti 2018
21 augusti 2018
27 augusti 2018
29 augusti 2018
3 september 2018
3 september 2018
3 september 2018
3 september 2018 - Gamla skolexpeditionen byggs om till skolsalar för mellanstadiets elever.
3 september 2018 - Gamla skolexpeditionen byggs om till skolsalar för mellanstadiets elever.
3 september 2018 - Här blir huvudentrén till nya mellanstadieskolan.
3 september 2018 - Det här blir huvudentrén med toaletter, klädhyllor m m .
3 september 2018
3 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
6 september 2018
12 september 2018
12 september 2018 - Här byggs skolsal, där skolexpeditionen fanns.
12 september 2018
18 september 2018
18 september 2018
18 september 2018 - Huvudentrén till nya mellanstadieskolan.
18 september 2018
18 september 2018
18 september 2018 - Det byggs nya skolsalar och grupparbetsrum.
18 september 2018 - Det byggs nya skolsalar och grupparbetsrum.
18 september 2018 - Det byggs nya skolsalar och grupparbetsrum.
18 september 2018 - Det byggs nya skolsalar och grupparbetsrum.
18 september 2018 - Det byggs nya skolsalar och grupparbetsrum.
18 september 2018
24 september 2018
24 september 2018
25 september 2018
25 september 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018
16 oktober 2018 - Nya huvudentrén till mellan-stadieskolan.
16 oktober 2018
16 oktober 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018 - Isoleringsmaterial sprutas in i mellanstadieskolans tak.
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
5 november 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
3 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
12 december 2018
8 januari 2019
8 januari 2019 - Leverans av ny takbelysning.
8 januari 2019 - Mellanstadieskolans nya entré.
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
8 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
23 januari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
12 februari 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
18 mars 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
2 april 2019
4 maj 2019
9 juli 2019
9 juli 2019
9 juli 2019
9 juli 2019
12 september 2019