Västra Torggatan 2
Byggarbetsplats

Hyresfastigheten på Västra Torggatan 2 
renoverades först, med start i  februari
2015.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

9 december 2014 - Rörinspektion
17 februari 2015 - Etablering av byggarbetsplats.
17 februari 2015 - Etablering av byggarbetsplats.
17 februari 2015 - Etablering av byggarbetsplats.
17 februari 2015 - Etablering av byggarbetsplats.
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015
20 mars 2015
25 mars 2015
25 mars 2015
10 april 2015
10 april 2015
10 april 2015