Västra Torggatan 2
Evakuering

Hyresfastigheten på Västra Torggatan 2 
renoverades först, med start i  februari
2015.

Foto : Lars Brander

17 februari 2015 - Evakuering av lägenheter.
17 februari 2015 - Evakuering av lägenheter.
18 februari 2015 - Evakuering av lägenheter.