Västra Torggatan 2
Före renoveringen

Hyresfastigheten på Västra Torggatan 2 
renoverades först, med start i  februari
2015.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Förberedelse för anslutning av fibernät för bredband.