ROT-renovering av hyreshus
2015 - 2016

Årjängs Bostads AB genomförde ROT-
renovering av två hyresfastigheter i
Töcksfors centrum.

Det berörde lägenheter  med adress

1. Västra Torggatan 2
2. Västra Torggatan 3

Renoveringen skedde i ovan nämnd 
ordning. Här kan du se bilder från
renoveringen av Västra Torggatan 2.

Bostadsbolaget bjöd in berörda hyres-
gäster till ett första informationsmöte
2014-10-21.

Lägenheterna totalrenoverades, vilket innebar att hyresgästerna blev tvungna att
flytta till annat boende under tiden renoveringen pågick. Bostadsbolaget hade en
planering för att bistå alla berörda med att ordna tillfälligt boende, packa, flytta ut
och förvara allt bohag och när lägenheterna var klara flytta tillbaka allt bohag till
de nyrenoverade lägenheterna.

Under byggtiden fanns ett Arbetsplats- / Informationskontor i den tomma butiks-
lokalen vid torget, där Margaretas Modenytt fanns tidigare.

Tiden för renovering och färdigställande av lägenheterna i ett trapp​hus beräknades
till ca 7 - 8 veckor.

Efter renoveringen hade lägenheterna modern boendestandard.

Ett första informationsmöte hölls i Församlingshemmet 21 oktober 2014.
Här fanns ett Arbetsplats- / Informationskontor under byggtiden.