Västra Torggatan 2
Rivning

Hyresfastigheten på Västra Torggatan 2 
renoverades först, med start i  februari
2015.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

25 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015 - Denna text hittades vid rivning i samband med renoveringen / foto : ByggDialog.
26 februari 2015 - Felfri parkett byts inte, skyddas av papp under renoveringen.
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
26 februari 2015
27 februari 2015
27 februari 2015
27 februari 2015
27 februari 2015
27 februari 2015
27 februari 2015
27 februari 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
6 mars 2015
12 maj 2015