wermland mechanics
Utbyggnad - 2015 

Företaget wermland mechanics
byggde ut fabriken på Skärmons
industriområde i Töcksfors.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 oktober 2015
1 oktober 2015
1 oktober 2015
6 oktober 2015
6 oktober 2015
17 oktober 2015
19 oktober 2015
19 oktober 2015
19 oktober 2015
23 oktober 2015
23 oktober 2015
23 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
30 oktober 2015
10 november 2015
10 november 2015
11 december 2015
11 december 2015
11 december 2015
29 februari 2016
29 februari 2016
3 maj 2016