wermland mechanics
Utbyggnad - 2016 

Företaget wermland mechanics
byggde ut fabriken på Skärmons
industriområde i Töcksfors.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

12 maj 2016 - wermland mechanics fortsatte att expandera på Skärmons industriområde i Töcksfors. Först skapade man fler parkerings-platser på gamla Folkets Hus tomten.
12 maj 2016 - wermland mechanics fortsatte att expandera på Skärmons industriområde i Töcksfors. Först skapade man fler parkerings-platser på gamla Folkets Hus tomten.
12 maj 2016 - Sen startade utbyggnaden av den västra fabrikslokalen norrut mot Nordmarkens Fasader.
16 maj 2016
16 maj 2016
16 maj 2016 - Klart att parkera.
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
17 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
20 maj 2016
23 maj 2016
23 maj 2016
26 maj 2016
26 maj 2016
26 maj 2016
1 juni 2016
1 juni 2016
1 juni 2016
13 juni 2016
13 juni 2016
13 juni 2016
13 juni 2016
13 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
29 juni 2016
29 juni 2016
29 juni 2016
4 juli 2016
4 juli 2016
4 juli 2016
4 juli 2016
4 juli 2016
4 juli 2016
4 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
5 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016 - I väntan på nästa betongbil.
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
12 juli 2016
12 juli 2016
12 juli 2016
12 juli 2016
12 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
18 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
27 juli 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
8 augusti 2016
5 september 2016
5 september 2016
5 september 2016
5 september 2016
5 september 2016
8 september 2016
8 september 2016
8 september 2016
8 september 2016
21 september 2016
21 september 2016
21 september 2016
21 september 2016
1 november 2016
1 november 2016
1 november 2016
1 november 2016
1 november 2016
1 november 2016