Kioskparken
Byggnation 2020

Alltsedan 1940-talet hade det funnits en
kiosk i Töcksfors centrum, många minns
John Sanamons kiosk. 

Den senaste kiosken hade stått tom utan
verksamhet en längre tid och gett en
negativ bild av Töcksfors centrum. 
Därför tog kommunen initiativet att säga
upp arrendeavtalet med kioskägaren och
beslutade om rivning.

För att lyfta fram den värdefulla kultur-
miljön vid övre forsen skapades en liten
parkankäggning, med en kopia av den
ursprungliga "Sanamonskiosken" och
platsen fick även en permanent historisk
utställning.

Foto Lars Brander

Gamla Sanamonkiosken i ny tappning.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

25 maj 2020
25 maj 2020
25 maj 2020
26 maj 2020
26 maj 2020
26 maj 2020
27 maj 2020
27 maj 2020
29 maj 2020
29 maj 2020
29 maj 2020
1 juni 2020
3 juni 2020
3 juni 2020
3 juni 2020
3 juni 2020
8 juni 2020
8 juni 2020
9 juni 2020
12 juni 2020
12 juni 2020
12 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
15 juni 2020
16 juni 2020
17 juni 2020 - Delarna till Pergolan och kiosken hämtades i Nordmarkens Byggs snickareverkstad.
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
17 juni 2020
18 juni 2020
22 juni 2020
22 juni 2020 - Ett förslag som förkastades.
22 juni 2020
22 juni 2020
22 juni 2020
22 juni 2020
23 juni 2020
24 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
26 juni 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
7 september 2020
7 september 2020
7 september 2020
9 september 2020 - Idag invigdes nya Kioskparken i Töcksfors centrum. Anette Eriksson (C), Lennart Bryntesson (MP) och Daniel Schützer (S) hjälptes åt att plantera sista klätterväxten.
9 september 2020 - Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande, invigningstalade och förklarade nya Kioskparken i Töcksfors centrum för invigd.
9 september 2020 - Massmedia visade intresse för nya Kioskparken.
9 september 2020 - Massmedia visade intresse för nya Kioskparken.
9 september 2020 - Massmedia visade intresse för nya Kioskparken. Samhällsbyggnadschefen Peter Månsson guidade SR P4 Värmlands reporter.
Som det var.
9 september 2020 - Nya Kioskparken. Två träd kommer att planteras i mitten, och så blir det fler sittplatser inne i parken.
22 september 2020
26 oktober 2020 - Kommunen planterade två träd (Ginnalalönn) i Kioskparken.
26 oktober 2020 - Kommunen planterade två träd (Ginnalalönn) i Kioskparken.
5 november 2020 - Permanent historisk utställning i kiosken.
26 november 2020
19 februari 2021
19 februari 2021
19 februari 2021
19 februari 2021
19 februari 2021