Centrumkiosken Töcksfors
Rivningen 2019

Alltsedan 1940-talet hade det funnits en
kiosk i Töcksfors centrum, många minns
John Sanamons kiosk.

Den senaste kiosken hade stått tom utan
verksamhet en längre tid och gett en
negativ bild av Töcksfors centrum. 

Därför tog kommunen initiativet att säga
upp arrendeavtalet med kioskägaren och
beslutade om rivning.

För att lyfta fram den värdefulla kultur-
miljön vid övre forsen skapades en liten
parkankäggning, med en kopia av den
ursprungliga "Sanamonskiosken" och
platsen fick även en permanent historisk
utställning.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

10 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
12 oktober 2019
12 oktober 2019
12 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
19 oktober 2019
19 oktober 2019
19 oktober 2019