Bild från 2012 Bild från 2012

Centrumkiosken Töcksfors
Som det var

Alltsedan 1940-talet hade det funnits en
kiosk i Töcksfors centrum, många minns
John Sanamons kiosk.

Den senaste kiosken hade stått tom utan
verksamhet en längre tid och gett en
negativ bild av Töcksfors centrum. 

Därför tog kommunen initiativet att säga
upp arrendeavtalet med kioskägaren och
beslutade om rivning.

För att lyfta fram den värdefulla kultur-
miljön vid övre forsen skapades en liten
parkankäggning, med en kopia av den
ursprungliga "Sanamonskiosken" och
platsen fick även en permanent historisk
utställning.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Platsen där kiosken stod användes förr som hästparkering. John Sanamons första kiosk stod bredvid Handelsbolaget. Foto Uno Brander på 1940-talet.
John Sanamons första kiosk flyttades över vägen till kraftstationen, för att ge plats för den nya större kiosken vid Handelsbolaget. Foto okänd.
John Sanamons nya kiosk på plats vid Handelsbolaget. Foto Bengt Erlandsson
John Sanamons kiosk var en träffpunkt för bygdens ungdom. Foto okänd
Centrumkiosken, kiosk och gatukök - 1970-talet? Foto Lars-Gunnar Karlsson
Centrumkiosken 2004, foto Bengt Erlandsson
Centrumkiosken vid Kvarnen, bild från 2012.
Sittplats vid Centrumkiosken, bild från 2012.
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 september 2019 - Kiosken tömdes på inventarier.