Kvarnen i Töcksfors

Kvarnen vid övre forsen i Töcksfors
byggdes 1882, och ersatte då en äldre
kvarn som låg bredvid forsen. Hit kom
bönder från bygderna runt Töcksfors
för att mala sin säd.

I början av 2000-talet startade en ny
verksamhet i Kvarnen, med butik och
Café.

2018 - 2019 renoverades och anpassades 
Kvarnen delvis för nya verksamheter.

Byggnaden är en viktig del i Kultur-
miljön vid övre forsen i Töcksfors.

Foto Lars Brander  ( om inte annat anges )

Kvarnen vid övre forsen i Töcksfors. Bilden är tagen 1915, foto Axel Gunnar Ödvall.
Kvarnen och området vid övre slussen 2020.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Den legendariske Mjölnaren Anders Nilsson, allmänt känd som Anners i Kvarna, foto privat.
Anders Nilsson "Anners i Kvarna", den siste mjölnaren i Töcksfors, foto privat.
9 juli 2004 - Gångbron över vattnet anländer, foto Bengt Erlandsson.
2 juli 2010
2 juli 2010
14 oktober 2010
29 november 2018
29 november 2018
29 november 2018
30 januari 2019
30 januari 2019
30 januari 2019
30 januari 2019
16 mars 2019
16 mars 2019
2 maj 2019
10 maj 2019
10 maj 2019
10 maj 2019
10 maj 2019
28 maj 2019
5 juni 2019
28 juni 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
10 september 2019
10 september 2019
10 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
10 oktober 2019
10 oktober 2019
15 januari 2020
15 januari 2020
15 januari 2020
15 januari 2020
15 januari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
12 mars 2020
12 mars 2020
13 mars 2020
17 mars 2020
29 maj 2020
29 maj 2020
29 maj 2020
29 maj 2020
29 maj 2020
29 maj 2020