Åke Abelssons teckningar av
profiler i Töcksmark på den gamla goda tiden.