Arthur Nilsson
 
Arthur arbetade som kyrkvakt-
mästare vid Töcksmarks kyrka
och på fritiden var han bl a
intresserad av att med sin 
kamera dokumentera vad som
hände i bygden.

Tack Annika och Valter Nilsson för att vi får se Arthurs bilder.